top of page

"หัตการและศัลยกรรม" @Snow Clinic

สโนว์คลินิก ทำหัตการและศัลยกรรมโดยคุณหมอคิตตี้และทีมแพทย์เฉพาะทางศัลยกรรมพลาสติก บริการด้วยมาตรฐานตามหลักวิชาการ แพทย์มีความชำนาญและมากประสบการณ์ เข้าใจ รับฟัง และใส่ใจความต้องการของผู้รับบริการ โดยคำนึงถึงความคุ้มค่า สวย ปลอดภัย ไม่ก่อให้เกิดภาวะไม่พึงประสงค์

 

ผู้รับบริการสามารถตรวจสอบเลขกล่อง หรือขวด ตลอดจนวันเดือนปีที่ผลิตได้เสมอ ซึ่งการันตีได้จากประสบการณ์ด้านความงามกว่า 10 ปี มีประกาศนียบัตรด้านความงามจากทั้งในและต่างประเทศ

ทีมสโนว์คลินิกไม่เพียงแต่มีแพทย์มากประสบการณ์เท่านั้น ยังมีพนักงานที่สามารถ consultant และ therapist ที่มีประสบการณ์มากด้วยเช่นกัน ทีมงานสโนว์คลินิกดูแลผู้รับบริการอย่างตั้งใจสุดความสามารถ และได้รับการอบรม ฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ทุกท่านที่เข้ามาใช้บริการได้ผลลัพธ์พึงพอใจสูงสุด

โปรแกรมบริการความงาม @สโนว์คลินิก

ICON - โปรแกรมต่างๆ-01.png

ศัลยกรรม

ICON - โปรแกรมต่างๆ-02.png

ฟิลเลอร์

ICON - โปรแกรมต่างๆ-03.png

ดูแลผิวพรรณ

ICON - โปรแกรมต่างๆ-04.png

ปรับรูปหน้า

bottom of page