top of page

"ศัลยกรรม" @Snow Clinic

ซิลิโคนเสริมจมูกที่ปลอดภัยได้มาตรฐาน ต้องเป็นซิลิโคนที่ผลิตเพื่อทางการแพทย์เท่านั้น ทำโดยแพทย์ผู้เชียวชาญและแพทย์เฉพาะทาง

Snow Clinic มีซิลิโคนให้เลือกอยู่ 2 เกรด

1.Medical Grade Silicone มีความบริสุทธิ์และวัสดุรองลงมา เป็นซิลิโคนทางการแพทย์มีมาตรฐานและปลอดภัยเช่นกันแต่จะไม่ดีเท่า implant grade ก็นิยมใช้กันมากในการเสริมจมูกหรือศัลยกรรมอื่นๆ

2.Implant Grade Silicone เป็นซิลิโคนเกรดสำหรับฝังในร่างกาย เป็นวัสดุเกรดดีที่สุดในการนำมาใช้ในวงการศัลยกรรม มีการทดสอบสิ่งปนเปื้อนและพิษในระยะยาวแล้ว สามารถอยู่ในร่างกายได้ตลอดชีวิต

การเสริมจมูก (Rhinoplasty) หมายถึง การผ่าตัดตกแต่งจมูกที่ดูไม่ได้รูปทรงที่สวยงาม ให้มีมิติ ให้ได้สัดส่วนที่เหมาะสม โดยตกแต่งจมูกที่เล็กแบน เชิด หรือสั้นให้โด่งขึ้น นอกจากที่ทำเพื่อความสวยงามแล้ว ยังทำเพื่อแก้ไขจมูกที่ผิดรูปร่าง หรือเสียหายจากอุบัติเหตุ หรือการกระทบกระเทือนอย่างรุนแรง หรือแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการหายใจ และความบกพร่องที่มีมาแต่กำเนิดได้อีกด้วย